top of page
 • Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 12.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu). 

 • Zabrudzenie i zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli (200pln).

 • Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Villi Zosieńka. Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 • Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.

 • W Villi Zosieńka obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 06:00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie  osoby nie zameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie w w.w. godzinach będzie poproszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój w którym osoba aktualnie się znajduje)  odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście Villi Zosieńka.

 • Zachowanie gości Villi Zosieńka oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady Villa Zosieńka obciąży gościa karą umowną wynoszącą 500 pln.

 • Możliwy pobyt ze zwierzętami.

 • Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji. Za zgubione klucze Villa Zosieńka obciąży gościa karą umowną wynoszącą 50 pln od klucza.

 • Gość ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń w obiekcie.

 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji to 72h.

 • Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

 • Zabrania się przestawiania mebli w pokojach.

 • Villa Zosieńka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.

 • Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 miesiąc.

 • Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość w kuchniach.

 • Goście Villi Zosieńka zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 • Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas.

 • Villa Zosieńka nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.

 • Życzymy miłego i udanego pobytu w naszym pensjonacie, mając nadzieję iż odwiedzą nas Państwo ponownie.

Właściciele

Zofia i Jerzy Szymańscy

Regulamin

bottom of page