top of page
 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.

 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik po zapoznaniu się z instrukcją.

 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.

 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.

 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

 16. Na teren sauny zabrania się: − wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, − wykonywania zabiegów kosmetycznych, − hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, − wnoszenia napojów alkoholowych, − nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, − palenia tytoniu, − niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

 17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

 18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie zadzwonić po pomoc.

 19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: − bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, − osobom z chorobami krążenia, − osobom chorującym na cukrzycę, − osobom nietrzeźwym, − kobietom ciężarnym, − kobietom w czasie menstruacji.

 20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

 21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu. 

 22. Kierownictwo Villi Zosieńka nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

Jak odpowiednio korzystać z sauny

bottom of page